Mineslund

Fakta om byggeriet:

Byggeår

2017

Bygherre

Mineslund

Anvendelse

Renovering

Bredde x længde:

 

Sidehøjde:

6,1m

Taghældning:

20 gr.

Facader:

Træ 1 på 2

Tag:

Udført som mansard

Andet: